Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thi “Tìm hiểu truyền thống MTTQ Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam”

19:37 | 19/10/2018 108 lượt xem