TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội thi “Tìm hiểu truyền thống MTTQ Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam”

19:37 | 19/10/2018 88 lượt xem