Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thi Tiếng hát Người làm báo với chủ đề "Hát mãi tên Người"

09:33 | 15/09/2018 820 lượt xem