Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thi "Sáng kiến, cải tiến, mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần năm 2018"

19:36 | 07/06/2018 1,252 lượt xem