Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Hội thi "Sáng kiến, cải tiến, mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần năm 2018"

19:36 | 07/06/2018 493 lượt xem