Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thi “Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh THCS” tại thị xã Nghĩa Lộ

16:58 | 20/04/2019 142 lượt xem