Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thi Kiểm lâm địa bàn giỏi huyện Văn Chấn lần thứ nhất năm 2018

17:47 | 25/08/2018 468 lượt xem