Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - cụm thi số 4

19:23 | 17/05/2019 107 lượt xem