Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - cụm thi số 2

16:48 | 19/05/2019 48 lượt xem