Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2018”

19:37 | 19/10/2018 217 lượt xem