Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Hội thảo tuyên truyền cuộc “cách mạng công nghiệp 4.0” cho đội ngũ tri thức trẻ tỉnh Yên Bái

19:14 | 11/07/2018 247 lượt xem