TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội thảo tuyên truyền cuộc “cách mạng công nghiệp 4.0” cho đội ngũ tri thức trẻ tỉnh Yên Bái

19:14 | 11/07/2018 266 lượt xem