Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Hội thảo tuyên truyền cuộc “cách mạng công nghiệp 4.0” cho đội ngũ tri thức trẻ tỉnh Yên Bái

19:14 | 11/07/2018 189 lượt xem