TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm phát triển cây ăn quả có múi tại Yên Bái

19:14 | 11/07/2018 202 lượt xem