Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm phát triển cây ăn quả có múi tại Yên Bái

19:14 | 11/07/2018 134 lượt xem