Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Hội thảo nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học công nghệ.

19:31 | 08/11/2017 139 lượt xem