Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Hội thảo nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học công nghệ.

19:31 | 08/11/2017 168 lượt xem