Tuần văn hóa du lịch Mường Lò diễn ra từ ngày 23/9/2017 đến ngày 29/9/2017

Hội thảo giới thiệu và xúc tiến đầu tư các sản phẩm du lịch tỉnh Yên Bái

19:41 | 19/05/2017 318 lượt xem