Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội Phụ nữ huyện Yên Bình học tập và làm theo lời Bác

19:09 | 12/06/2018 387 lượt xem