Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

20:03 | 06/03/2019 284 lượt xem