Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội Nông dân huyện Yên Bình thực hiện Nghị quyết TW7 (khóa X)

17:41 | 09/08/2018 156 lượt xem