Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội Nông dân huyện Mù Cang Chải giúp đỡ hội viên xoá đói giảm nghèo

19:20 | 26/06/2018 245 lượt xem