Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội Nông dân huyện Lục Yên gặp mặt nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

19:48 | 14/10/2018 238 lượt xem