Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội Người cao tuổi xã Văn Lãng, huyện Yên Bình chăm lo cho hội viên

18:18 | 08/06/2019 38 lượt xem