Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái chăm lo đời sống hội viên

19:12 | 08/07/2017 294 lượt xem