TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội nghị xét duyệt các hình thức khen thưởng

19:06 | 21/05/2018 451 lượt xem