TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2019

20:07 | 18/01/2019 62 lượt xem