Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị trực tuyến phổ biến Bộ Luật Hình sự và Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015

18:24 | 17/04/2018 305 lượt xem