TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội nghị trực tuyến phổ biến Bộ Luật Hình sự và Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015

18:24 | 17/04/2018 277 lượt xem