Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Hội nghị triển khai thực hiện các Đề án hợp nhất, sắp xếp, kiện toàn sáp nhập các đơn vị, trung tâm

19:37 | 15/05/2018 380 lượt xem