Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Hội nghị triển khai thực hiện các Đề án hợp nhất, sắp xếp, kiện toàn sáp nhập các đơn vị, trung tâm

19:37 | 15/05/2018 611 lượt xem