Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp phòng và ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi

19:43 | 14/11/2018 177 lượt xem