Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị tổng kết công tác huấn luyện vận động viên năm 2017

18:25 | 04/02/2018 228 lượt xem