Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Hội nghị thẩm tra các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019 tại Trấn Yên

19:28 | 16/11/2019 152 lượt xem