Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị thẩm định, xét công nhận xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới

17:50 | 01/12/2018 240 lượt xem