Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Hội nghị thẩm định, xét công nhận xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới

17:50 | 01/12/2018 204 lượt xem