LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Hội nghị thẩm định, xét công nhận xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đạt chuẩn NTM

20:13 | 10/10/2018 477 lượt xem