Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Hội nghị thẩm định, xét công nhận xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đạt chuẩn NTM

20:13 | 10/10/2018 328 lượt xem