TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội nghị thẩm định, xét công nhận xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đạt chuẩn NTM

20:13 | 10/10/2018 350 lượt xem