Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

19:47 | 26/06/2019 27 lượt xem