TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền trên báo chí, truyền thông và mạng inetrnet trong LLVT tỉnh

20:03 | 27/11/2018 173 lượt xem