LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền trên báo chí, truyền thông và mạng inetrnet trong LLVT tỉnh

20:03 | 27/11/2018 262 lượt xem