TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 15 của HĐND tỉnh Yên Bái

18:13 | 26/11/2018 149 lượt xem