TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội nghị Người lao động Công ty Điện lực Yên Bái năm 2019

19:17 | 25/03/2019 39 lượt xem