Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung trình Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVIII

19:37 | 07/06/2018 269 lượt xem