TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý vào Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái

17:43 | 17/03/2019 229 lượt xem