Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị lần thứ 25 BCH Đảng bộ thành phố Yên Bái

19:20 | 12/04/2018 294 lượt xem