TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội nghị hưởng ứng, triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018

20:40 | 09/11/2018 120 lượt xem