Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị hiệp đồng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018

18:39 | 27/12/2017 396 lượt xem