Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Yên năm 2019

19:23 | 17/05/2019 46 lượt xem