Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2017

19:46 | 02/10/2017 405 lượt xem