Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2017

19:46 | 02/10/2017 426 lượt xem