Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị giao ban Khối các cơ quan Nội chính quý II/ 2018

19:20 | 12/04/2018 176 lượt xem