Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Tây Bắc Bộ

18:07 | 15/06/2019 59 lượt xem