TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội nghị giao ban công tác bưu chính viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc năm 2019

18:29 | 11/01/2019 38 lượt xem