Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị giao ban báo chí triển khai nhiệm vụ năm 2019

20:21 | 25/01/2019 169 lượt xem