Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Hội nghị đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước

19:41 | 19/05/2017 122 lượt xem