Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Hội nghị đánh giá kết quả thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

19:28 | 10/11/2017 114 lượt xem