Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Hội nghị đánh giá kết quả thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

19:28 | 10/11/2017 123 lượt xem