Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Hội nghị chuyên đề “ Tham nhũng vặt – Nhận diện và giải pháp phòng chống”

11:18 | 31/07/2019 138 lượt xem