HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Hội nghị cho ý kiến vào các nội dung dự thảo kế hoạch đầu tư công năm 2019

17:53 | 17/11/2018 163 lượt xem