Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị cho ý kiến vào các nội dung dự thảo kế hoạch đầu tư công năm 2019

17:53 | 17/11/2018 148 lượt xem