TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hội nghị cho ý kiến vào các nội dung dự thảo kế hoạch đầu tư công năm 2019

17:53 | 17/11/2018 124 lượt xem