HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các nhiệm kỳ

16:26 | 16/09/2019 224 lượt xem