Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Hội nghị Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ năm 2019

19:13 | 30/11/2019 177 lượt xem