Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 23 (mở rộng)

11:09 | 16/04/2019 219 lượt xem